fjrc's blog

Problemas co mysql

Cando antes da cabecera de páxina de firgoa aparece un mensaxe coma o seguinte:

Error: Can't open file: 'sessions.MYI'. (errno: 145)

Indica que o arquivo sessions.MYI està corrupto. Nestes caso a solución é entrar na base de datos de drupal e exectar o comando:

repair table sessions

Problema detectado no TipiC

Cando se produce un peche non correcto no Windows, mentras que se está a empregar o TipiC, é posible que despois non se conecte e que aparezca unha pantalla gris, sen deixarnos conectarnos. Neste caso, non chega con desinstalar e volver instalar, xa que existen unha serie de arquivos que se gardan no directorio "c:\Windows" que non se eliman cando se desinstala.

Clientes Jabber para Windows

Esisten unha serie de clientes Jabber que se poden empregar, tanto para Windows coma para Linux. Entre os que son para Windows destacamos: Tipic: Por ser un dos máis completos, e ter unha apariencia moy parecida os Clientes de mensaxes instantáneos de Microsoft e de Yahoo moy empregados estos en Internet. É de licencia Propietario.

Norma de uso do módulo arquivos.

Cando se trata de modificar algunha información dunha entrada de arquivo, asegurarse de que non estea marcada a casilla: "Crear nova revisión", xa que senón se descomporán os módulos NODE e FILESTORE. No caso de que se produza este erro, tense que acceder á base de datos e eliminar o contido do campo revisions da tabla node.

Problemas por resolver

No día de hoxe aínda queda por resolver algún que outro problema de visualización no Drupal, como é evitar que apareza dúas veces a sinatura no caso de que o usuario a engadira.

Problema co Xénero

Fíxose unha modificación no arquivo profile.module coa intención de que se amosase correctamente o xénero do usuario. Na liña 435 poñía: "$output .= form_item($title, check_output($field[3][$value]));" e cambiouse o "$field\[3\]" por: "$field[2]" xa que senón, aparecía o xénero coma N/A.

Problema coas fotos en Drupal

Rexistrouse un problema coa información que ven por defecto co Drupal. No campo da ubicación das fotos, aparece por defecto coma "/public_html/misc/avatars/" temos que indicar "misc/avatars/" e cambiar o propietario da carpeta avatar o usuario wwwrun.
Distribuir contido