Cursos

fírgoa utiliza o sistema de xestión da aprendizaxe moodle co fin de proporcionarlle soporte de comunicación, con carácter experimental, a diferentes cursos que se desenvolven na USC. moodle é unha aplicación opensource, explícitamente construída sobre un modelo constructivista social da ensinanza e da aprendizaxe. É unha aplicación moi versátil e flexible, ao tempo que de moi doada utilización para calquera usuario.

Para acceder aos cursos debe estar dado de alta en fírgoa como profesor (contacte con nos) ou estar rexistrado como alumno dun dos cursos existentes, para o que o seu profesor lle proporcionará a clave de acceso.


Acceda aos cursos


MEMORIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Innovación e construcción do coñecemento

Prof. Juan Carlos Pardo Pérez
Prof. Alfonso García Tobío

Boloña
Bologna, a primeira Universidade