Sobre o financiamento das Universidades: selección de novas e documentos recollidos en fírgoa (Actualización)

Sobre o financiamento das Universidades: selección de novas e documentos recollidos en fírgoa (Actualizado o 26/11/04)

ÍNDICE

 • España
 • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
 • Galicia
  • Universidade de Santiago de Compostela (USC)
  • Universidade da Coruña (UdC)
  • Universidade de Vigo (UV)
 • Andalucía
 • Aragón
 • Asturias
 • Canarias
 • Castilla y León
 • Cataluña
 • La Rioja
 • Madrid
 • Murcia
 • Navarra
 • País Vasco
 • Valencia
 • Outros documentos

Máis documentación sobre financiamento nas categorías Economía e Crise


ESPAÑA

CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)

GALICIA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UdC)

UNIVERSIDADE DE VIGO (UV)

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

OUTROS DOCUMENTOS