Juan Carlos Pardo Pérez e Alfonso García Tobío: Memoria de innovación educativa. Innovación e construcción do coñecemento

MEMORIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Innovación e construcción do coñecemento

Prof. Juan Carlos Pardo Pérez
Prof. Alfonso García Tobío

Bologna
Bologna, a primeira universidade