Privatizacións: cárceles, exército, seguridade...

Privatizacións: cárceles, exército, seguridade...

Mercantilización

Cárceles

Exército

Seguridade

Monumentos, arqueoloxía

Auga

Paisaxes, praias...

Vida

Igrexa

Electricidade 

Mar

Telecomunicacións

Correos

Carreteras

Seguridade social

Sanidade

Portos

Transporte

Servizos municipais

Deporte

Administración

...