Carballos e toxos patentados?

Carballos e toxos patentados?
Iniciativa contra a "biopiratería"

"Árbore libre" é un dos nomes que na India lle dan a unha especie natural á que os labregos lle veñen dando variados usos dende hai centos de anos. Hai xa máis de dez anos, unha multinacional estadounidense, logo de ver as súas potencialidades comerciais, patentou ao seu propio nome a semente extraída desta planta. A Oficina Europea de Patentes vén de retiralle esa autorización, creando un importante precedente na loita contra o que os ecoloxistas cualifican de "biopiratería". (Sigue)

Vieiros, 12/03/05