Isaac Díaz Pardo: Os problemas da existencia

Isaac Díaz Pardo: Os problemas da existencia

OS DA POLÍTICA e os outros non teñen boa solución. Os outros son nos que podería operar o común raciocinio: ante todo, planificar o territorio antes de construír sobre el, e repartir as áreas; ter en conta a tradición e a experiencia de séculos; sembrar e recoller; discutir cos semellantes e chegar a acordos con eles; modificar e botar abaixo as cousas mal feitas; operar en función dos recursos naturais para satisfacer necesidades auténticas non inventadas; así poderiamos construír os elementos correctos nos que se desenvolve a nosa existencia; os agrupamentos urbáns do futuro ou modificar os que temos; construír o noso ordeamento económico e xurídico ou modificar o que temos para que cumpla a función de axudar a que avancen as causas xustas e facer no noso caso unha comunidade máis racional, máis operativa, máis rica. (Sigue)

La Voz de Galicia, 12/09/05