ONU: cara a unha democracia mundial?

ONU: cara a unha democracia mundial?

Son Nacións Unidas un instrumento de paz e progreso para a humanidade ou unha burocracia afogada polos intereses das grandes potencias? Como pode impulsar a ONU o soño dunha auténtica democracia global?

Vieiros, 14/09/05