A migración como masacre

Lazo negro (pequeno)A migración como masacre (Editorial de La Jornada, 04/10/05)

"O mundo enteiro enfronta así unha das contradiccións máis intolerables da globalización, que rompe as fronteiras nacionais para alentar o intercambio de mercadorías, co cal destrúense contornos económicos nacionais e se deixa a millóns de individuos sen máis perspectiva que a migración, aínda que ao mesmo tempo pretende impedir o tránsito de seres humanos. O resultado deste despropósito é unha masacre permanente, polo xeral silenciosa e sempre infame, de migrantes".

AnexoTamaño
directiva.pdf186 KB