Sexta Conferencia Ministerial da OMC: O AXCS e a liberalización de servizos

Sexta Conferencia Ministerial da OMC: O AXCS e a liberalización de servizos