Problema detectado no TipiC

Cando se produce un peche non correcto no Windows, mentras que se está a empregar o TipiC, é posible que despois non se conecte e que aparezca unha pantalla gris, sen deixarnos conectarnos. Neste caso, non chega con desinstalar e volver instalar, xa que existen unha serie de arquivos que se gardan no directorio "c:\Windows" que non se eliman cando se desinstala. Estos arquivos son: libeay32.dll libssl32.dll Stunnel.exe Estos arquivos temos que borralos manualmente e despóis volver a instalar o programa