Sobre o goberno das Universidades

Sobre o goberno das Universidades e a "gobernanza"

Autonomía

Outros documentos relacionados

AnexoTamaño
Documentos_CYD_8_Escenarios_de_gobierno.pdf1.24 MB