Marbellización de Galicia

Marbellización de Galicia


Escarabote (Boiro)

A nosa terra non é nosa

Carrabouxo e o golf

http://www.anosaterra.com/documentos/1227//imaxes/xose_lois.jpg


Dous veciños observan as últimas edificacións levantadas en Navia, en Vigo