A ANECA e as avaliacións

A ANECA e as avaliacións

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación  (ANECA) es una fundación estatal creada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tras la autorización del Consejo de Ministros de 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre). Nos últimos anos, a "avaliación" e a "calidade" estendéronse como unha marea, ou mellor, como unha epidemia, dando lugar a toda unha constelación de axencias, unidades, gabinetes, etc., nos que traballan un número cada vez maior de "expertos" en "avaliación" e "calidade". Sería de gran interese facer un cálculo dos custos (ao noso entender elevadísimos) de toda esta nova rede de control.

Outras novas relacionadas:

Algunhas lecturas recomendadas:

Presentacións e Exposicións diversas

Simposio LAS CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL —POLÍTICAS DE CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES— ZARAGOZA, 24-26 Febrero 2003

A calidade nas universidades