Cataluña: El govern considera invasiu el decret d'universitats

Cataluña: El govern considera invasiu el decret d'universitats
El departament d'Innovació instarà a presentar un requeriment d'incompetència
Palmada no veu justificat el malestar dels rectors

El departament d'Innovació, Universitats i Empresa instarà el govern a presentar un requeriment d'incompetència contra el decret d'ordenació d'ensenyaments universitaris aprovat divendres passat pel consell de ministres. El comissionat d'Universitats, depenent de la conselleria, considera que la norma estatal (que fixa les directrius per adaptar les titulacions a l'espai europeu d'educació superior) és "encara més restrictiva" que la llei d'universitats de la qual deriva i que envaeix competències de la Generalitat pel que fa a programació universitària i a avaluació de la qualitat, en què el govern té competències exclusives.

Segons va explicar ahir la comissionada, Blanca Palmada, aquesta qüestió ja es va evidenciar en el projecte de decret del ministeri, sobre el qual la conselleria va voler introduir diverses esmenes que no van ser recollides. Després que el conseller d'Innovació, Josep Huguet, enviés una carta a la ministra d'Educació demanant una modificació del text, l'esborrany va ser analitzat pel gabinet jurídic de la Generalitat, que va ratificar les sospites d'invasió. El director del gabinet va enviar llavors una carta de cooperació al ministeri d'Administracions Públiques que no ha impedit tampoc que la norma s'aprovés sense cap canvi.

Pel que fa a la programació, el comissionat denuncia que allà on la llei deia que les carreres haurien de ser verificades abans de la seva implantació (i que es preveia que seria un simple tràmit), el decret explicita que es posarà en marxa un llarg procés d'avaluació que analitzarà des de la necessitat social dels títols fins a la inserció dels titulats.

Respecte a l'avaluació, la norma atorga la competència exclusiva per realitzar aquesta verificació a l'agència estatal d'avaluació de la qualitat (ANECA) i relega l'agència catalana (AQU) a fer l'avaluació a posteriori, molt menys important.

La comissionada també va sortir del pas ahir de les crítiques formulades des de les universitats acusant la conselleria de falta de definició en la programació de les noves titulacions per al curs que ve, el primer en què s'implantaran carreres adaptades a Europa.

Palmada, que va admetre que seria "un desastre" que les universitats no apostessin per renovar cap títol el 2008-09 (la UB, la UAB i la UPC ja han dit obertament que no ho faran), va negar que el malestar dels rectors sigui generalitzat i va desmentir que no s'hagin exposat criteris de programació. També va defensar que les universitats disposen de prou temps per "adaptar" carreres que ja funcionen amb plans pilot i va qüestionar que el govern pugui presentar un mapa de títols abans de conèixer les propostes dels rectors.

Avui, 01/11/10

Outras novas relacionadas: