Banco Mundial: Sociedades Público-privadas: Manual de participación privada en Educación - Volume Un "Discusión"

Banco Mundial: Sociedades Público-privadas: Manual de participación privada en Educación - Volume Un "Discusión"

Volume One "The Discussion Paper": o Capítulo 1 subliña as dificultades inherentes na definición e conceptualización da educación non pública ou privada. O Capítulo 2 revisa brevemente diferentes tipos de educación privada en países en desenvolvemento. O Capítulo 3 ofrece un marco conceptual para desenvolver un papel diferente do goberno na educación, papel no que o goberno se transforma de provedor de servicios en financeiro e coordinador, promovendo a competencia na provisión de servicios entre os provedores privados e públicos, mellorando a voz do consumidor e asegurando que os pobres (por medio de diferentes formas de subsidio) cheguen a estar mellor integrados como consumidores con capacidade de elección. O Capítulo 4 revisa diversas cuestións relacionadas coas sociedades público-privadas - características principais e obstáculos clave para o seu desenvolvemento. O Capítulo 5 establece diversas conclusións e observacións. Formato PDF, en inglés.

AnexoTamaño
Handbook1.pdf647.45 KB