MUCE: Un compromís per l'educació a Catalunya. Proposta de línies prioritàries dintervenció per al canvi educatiu (PDF)

MUCE: Un compromís per l'educació a Catalunya. Proposta de línies prioritàries dintervenció per al canvi educatiu (PDF)

Sumari

1. Presentació
2. Model de sistema educatiu
3. Organització del sistema educatiu

El nivell competencial i lautonomia
L'autonomia dels centres i lorganització de zones educatives
Etapes i modalitats
Jornada, horari i calendari
Mapa escolar
Matriculació
L'escola com a servei públic
L'educació no formal
La participació
Estudiants
Mares i pares dalumnes
L'Administració educativa

4. Professionals de l'educació

Competències professionals
Formació inicial
Formació permanent
Accés a la docència i la configuració dels equips docents
La promoció professional
Els nous professionals
Les condicions de treball en els centres

5. Currículum
6. Pacte per l'educació i Llei Catalana d'Educació
7. Recursos

AnexoTamaño
Llibre%20MUCE.pdf192.58 KB