Lourenzo Fernández Prieto: Posicións defendidas públicamente por Universidade Aberta

Lourenzo Fernández Prieto: Posicións defendidas públicamente por Universidade Aberta

(Recibido por correo electrónico)

0.- Comunicado de Universidade Aberta (03/12/03)

1.- Comunicado de Universidade en Positivo e posición defendida no Consello de Goberno (27/01/04)

2.- Solicitude de convocatoria de Claustro Universitario (17/02/04)

Pedimento de Claustro extraordinario que aínda que se celebrou foi reconvertido polo equipo rectoral e gañado por poucos votos e cunha escasísima participación global, pero gañado ao fin e ao cabo para mágoa dos que non estamos dacordo.

3.- Propostas presentadas ao Claustro  de 11/03/04 dende Universidade en Positivo, asinadas por Xerardo García Mera (aparecen tamén as doutros colectivos)

Outras novas relacionadas: