Galicia: USC: Resultados das eleccións: Juan Casares Long, novo reitor

Galicia: USC: Resultados das eleccións: Juan Casares Long, novo reitor

Juan Casares Long

Co 100.00 % de actas escrutadas, os resultados son os seguintes:

Informe provisorio de Votos a Candidatos/as.

Candidato V. Recibidos V. Ponderados % Voto Pond.
CASARES LONG, JUAN JOSÉ 2442 1202 56.91%
FERNÁNDEZ PRIETO, LOURENZO 2339 910 43.09%

Informe de Votos por Sector e Candidato/a.

  CASARES LONG,
JUAN JOSÉ
FERNÁNDEZ PRIETO,
LOURENZO
Subsector Recibidos Pond. %Sector Recibidos Pond. %Sector
PROF. FUNCIONARIO DOUTOR (RTR) 708 708 65.74% 369 369 34.26%
PROF. FUNCIONARIO NON DOUTOR (RTR) 31 28 53.45% 27 25 46.55%
PROF. CONTR. DOUTOR, COLABOR. OU AXUD.DOUTOR, AXUD. (RTR) 112 95 51.14% 107 91 48.86%
OUTRO PROFESORADO (RTR) 159 30 53.72% 137 26 46.28%
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN (RTR) 91 11 42.33% 124 15 57.67%
ESTUDANTES DE 3º CICLO (RTR) 49 21 55.06% 40 17 44.94%
ESTUDANTES DE 1º/2º CICLO [licenciaturas, enxeñarías, diplomaturas, grao e máster] (RTR) 937 230 45.40% 1127 277 54.60%
PERSOAL DE ADMINIST. E SERVIZOS (RTR) 355 79 46.53% 408 90 53.47%
TOTAIS 2442 1202   2339 910  

Informe de Votos por Sector.

Subsector Censo Escrutado Votos
Emitidos
Votos
Válidos
Votos en
Branco
Votos
Nulos
%Partic.
PROF. FUNCIONARIO DOUTOR (RTR) 1349 100.00% 1202 1193 116 9 89.10%
PROF. FUNCIONARIO NON DOUTOR (RTR) 84 100.00% 69 62 4 7 82.14%
PROF. CONTR. DOUTOR, COLABOR.
OU AXUD.DOUTOR, AXUD. (RTR)
294 100.00% 242 238 19 4 82.31%
OUTRO PROFESORADO (RTR) 795 100.00% 306 305 9 1 38.49%
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN (RTR) 1257 100.00% 229 228 13 1 18.22%
ESTUDANTES DE 3º CICLO (RTR) 1867 100.00% 92 92 3 0 4.93%
ESTUDANTES DE 1º/2º CICLO
[licenciaturas, enxeñarías, diplomaturas,
grao e máster] (RTR)
26516 100.00% 2243 2184 120 59 8.46%
PERSOAL DE ADMINIST. E SERVIZOS (RTR) 1403 100.00% 905 893 130 12 64.50%
TOTAIS 33565   5288 5195 414 93 15,75%