Galicia: Xa hai plan: axuste presupostario

Galicia: Xa hai plan: axuste presupostario

UdC: recortes