Wertgoña

Wertgoña

 

Señor ministro

Que vai ser isto?

Privatíceme as neuronas!

 

Tocounos un ministro de Educación

Neoliberal da escola de Tertuliano

El non se presentou a unha oposición

Pra levar a carteira do tío Mariano

Non é precisa máis formación

Pra rebentar a lei en menos dun ano

 

Segregación, clasismo, competición

Iso non é unha escola, é unha empresa

Menos humanidades, máis relixión

Máis recursos para os que máis ingresan

A educación venlle dando igual

Porque o negocio é o que lle interesa

 

Wert Wert Wert

Que Vergoña

Ti non tes

Quen te queira

Non precisamos a túa lei

Dimite xa, meu rei, e solta a carteira

 

Porque educar non é facer selección

Nin producir escravos do deus mercado

Pezas na engranaxe de produción

Para satisfacción do sector privado

Señor ministro, ben se ve

Cal é o seu concepto do ser humano

  Wertgüenza

 

Señor ministro

¿Qué va a ser esto?

¡Privaticemos as neuronas

 

Nos tocó un ministro de Educación

Neoliberal de la escuela de Tertuliano

Él no se presentó a una oposición

Para llevar la cartera del tío Mariano

No se necesita más formación

Para reventar la ley en menos de un año

 

Segregación, clasismo, competición

Eso no es una escuela, es una empres

Menos humanidades, más religión

Más recursos para los que más ingresan

La educación le da igual

Porque el negocio es lo que le interesa

 

Wert Wert Wert

Que Vergüenza

Tú no tienes

Quien te quiera

No necesitamos tu ley

Dimite ya, mi rey, y suelta la cartera

 

Porque educar no es hacer selección

Ni producir esclavos del dios mercado

Piezas en el engranaje de producción

Para satisfacción del sector privado

Señor ministro, bien se ve

Cual es su concepto del ser humano