Problema co Xénero

Fíxose unha modificación no arquivo profile.module coa intención de que se amosase correctamente o xénero do usuario. Na liña 435 poñía: "$output .= form_item($title, check_output($field[3][$value]));" e cambiouse o "$field\[3\]" por: "$field[2]" xa que senón, aparecía o xénero coma N/A.