Problemas co mysql

Cando antes da cabecera de páxina de firgoa aparece un mensaxe coma o seguinte:

Error: Can't open file: 'sessions.MYI'. (errno: 145)

Indica que o arquivo sessions.MYI està corrupto. Nestes caso a solución é entrar na base de datos de drupal e exectar o comando:

repair table sessions