Construcción dunha estratexia de e-learning

Recursos para comprender que se necesita para unha iniciativa de e-learning e para preparar a estratexia.

Benedicto García: Ordenadores, ¿na aula?

Benedicto García: Ordenadores, ¿na aula?

A xulgar polos resultados do orzamento da UE aprobado en Bruxelas e o compromiso dos gobernos central e autonómico, o próximo ano debe representar o inicio dun período no que os diñeiros para I+D+i van ser moi importantes.

Martin Jenkins, Tom Browne and Richard Walker: VLE Surveys. A longitudinal perspective between March 2001, March 2003 and March

Martin Jenkins, Tom Browne and Richard Walker: VLE Surveys. A longitudinal perspective between March 2001, March 2003 and March 2005 for higher education in the United Kingdom (PDF)

This Report records the results from a survey conducted by JISC and UCISA in March 2005 amongst Higher Education Universities and Colleges regarding their use of Virtual Learning Environments. It complements the 2001 and 2003 surveys noted above.

Again, the Report where possible presents the results, broken down by type of HE institution (i.e. pre-91, post-91 and Colleges) and also continues the longitudinal comparison with the 2001 and 2003 surveys.

We would welcome your comments and views on this latest report. These can be posted to ucisa-tlig@jiscmail.ac.uk

Contents

Executive Summary
Acknowledgements
Preface
Background
VLE longitudinal study
Summary of conclusions

1. Analysis of the data

Response rate

2. Overview of VLE use

2.1 Level of usage
2.2 Subjects areas using VLEs

3. Technical support

3.1 Integration of MIS

4. Strategy and decision making

5. Support provided

5.1 Units providing staff support
5.2 Units providing student support
5.3 Specialised support
5.4 Support using new technologies
5.5 Portfolio/PDP systems used

6. Overall conclusions

7. References

Appendix 1: Specification of the questions from the 2001, 2003 and 2005 surveys used in this report

Appendix 2: Data from which Tables 27 and 29 are derived

Creating Effective Web-Based Learning Environments: Relevant Research and Practice - Kay Wijekumar, Innovate Online

Creating Effective Web-Based Learning Environments: Relevant Research and Practice - Kay Wijekumar, Innovate Online - In the ideal online course, students would have every tool they need to focus on content, synthesize information, actively participate in knowledge construction, and evaluate their unique learning paths. But as Kay Wijekumar documents, the constraints of [Online Learning Update]

LAMS integrations

LAMS integrations -

While it's already been picked up in various places, it seems useful to note some recent developments with the LAMS system as I am so far not aware of it getting any traction in Canada.

In addition to the recent announcement of some initial integration work between Moodle and LAMS (this walkthrough is a good place to start to understand how the two systems can work together), Oxford University also announced as part of the Tools Integration Project that LAMS had been integrated with the open source Boddington VLE. While Boddington may not have the installed base of Moodle, both of these bode well for the continued uptake of LAMS and for continued practical demonstrations of what using a learning design tool in conjunction with a CMS/VLE as delivery environment might look like.

Anyone know of North American institutions experimenting with LAMS or something like it? Drop me a line, I would love to know (I promise I will sort commenting out on this blog in the not too distant future). - SWL

[EdTechPost]

Strategic academic planning for distance education

Strategic academic planning for distance education - STRATEGIC planning for distance learning represents a significant challenge to any educational institution as it not only requires the expansion and operational planning beyond that of the core business of residential teaching, but also requires the integration of new activities with those of the operational units and functions. [Distance-Educator.com]

Defining an E-Learning Strategy

Defining an E-Learning Strategy -

Defining an E-Learning Strategy : "The major cause of fatalities among online learning operations, internal and commercial, is not technical failure or pedagogical failure, it is process failure flowing from a failure in vision."
Comment: This short article makes an important point: the starting point of elearning is not technology, it's a clear vision of what needs to be accomplished in keeping with an organization's focus/strategy. I guess the statement of "if you don't know where you're going, any road will take you there" certainly applies here. Designing effective elearning is not a mystical art that's focused on complex implementations. A lack of understanding of goals is the main reason why elearning is so confusing in some organizations.

[elearnspace]

Open Source 2007: How Did This Happen? - Brad Wheeler, Educause Review

Open Source 2007: How Did This Happen? - Brad Wheeler, Educause Review - Developing sustainable economics and advancing the frontiers of innovation are the dual challenges for application software in higher education. Sustainable economics means that an institution’s base budgets can support the licensing fees, developers, maintenance, training, and support required for application software. For example, it means that the viability of a course management system (CMS) is not dependent on the next grant or on a one-time budgetary accommodation. Since making changes to application software invokes cost, minimizing change is one tactic for achieving sustainable economics through lower IT costs. In higher education, however, the creative nature of colleges and universities motivates faculty and staff to innovate with new pedagogy and with the use of online resources. Application software that fails to evolve or to allow experimentation and innovation in teaching is unlikely to be well received. Higher education is in search of a new model to address these dual challenges, and open source application development has been proffered as a solution. [Online Learning Update]

Sobre redes sen fíos

Senén Barro Ameneiro, Reitor da USC: Carta

(Recibido por correo electrónico)

Estimado decano/a, director/a:

Dentro do compromiso de incentivar o uso das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe e, máis en xeral, en todos os procesos da actividade universitaria, acabamos de despregar durante o 2004 unha infraestrutura sen fíos nos campus de nosa universidade que permite o acceso ás redes de comunicación da USC mediante dispositivos sen fíos. Polo de agora déuselle prioridade ao despregue en zonas comúns onde non existe infraestrutura con fíos ou a existente é insuficiente para atender toda a demanda, especialmente dos estudantes. Foron instalados xa un total de 429 puntos de acceso en todos os edificios da USC (ver detalle en <http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/index.jsp>) e o servizo está plenamente operativo, con máis de 1000 usuarios xa activos nesta rede sen fíos. Este proceso de alta, que garante que a rede non é usada por persoal alleo á USC, é moi sinxelo e vén descrito no enderezo web antes indicado.

Durante o 2005 procuraremos mellorar a cobertura, así como traballar en definir distintos perfís de seguridade, itinerancia (roaming) entre universidades, etc., e colaborar coa campaña que permite mercar portátiles con conectividade sen fíos en condicións vantaxosas (en marzo iniciarase unha nova campaña).

Con este escrito queremos poñer no teu coñecemento estas actuacións, co gallo de que poidas difundilo, cos medios que consideres oportunos, no teu centro. Calquera dúbida pode ser encamiñada a wifi@usc.es <mailto:wifi@usc.es>, ou se fose necesario a través da Área TIC. Existen puntos de soporte, atendidos por técnicos de dita Área, nos seguintes centros: Campus de Santiago (Aula de Informática da Facultade de Física, Aula de Informática da Escola Superior de Enxeñaría, Aula de Informática da Facultade de Química, Aula de Informática da Facultade de CC. Económicas e Empresariais, Aula de Informática da Facultade de Ciencias da Comunicación, Aula de Informática da Facultade de Matemáticas, Servizo de Atención de Usuarios, Pavillón de Servizos); Campus de Lugo (Aula de Informática da Escola Politécnica, Aula de Informática da Facultade de Veterinaria, Aula de Informática da Facultade de Ciencias, Biblioteca Intercentros -Vicexerencia-).

Infórmoche así mesmo que existen distribuídas nas bibliotecas dos centros tarxetas de rede sen fíos para aqueles usuarios que tendo portátil non teñan esta tarxeta. No caso de que fose necesario poñeriamos un maior número de unidades á vosa disposición.

Somos pioneiros no despregue desta rede a nivel nacional. De feito, o pasado día 3 de marzo recibimos o primeiro premio por este motivo na modalidade institucional, convocado por PriceWaterHouseCoopers e Computing España. En todo caso, entendemos que o máis importante é o emprego que se faga desta tecnoloxía, no que resulta esencial a colaboración dos centros, especialmente dos profesores, incentivando o emprego educativo das TIC, facendo uso de ferramentas como o campus virtual da USC (www.virtual.usc.es <http://www.virtual.usc.es> ) e, en xeral, potenciando o proceso de ensino-aprendizaxe a través de redes e ferramentas de comunicacións.

Neste senso solicítoche o teu apoio para, máis aló de difundir esta nova rede, potenciar os servizos e os contidos que estimulen a súa utilización por parte da comunidade universitaria.

Recibe un cordial saúdo.

Senén Barro Ameneiro
Reitor

Outras novas sobre redes sen fíos recollidas en fírgoa:

Why work at the institutional level?

Why work at the institutional level? - Recently I found a reference in a paper on e-learning development (no - that's not me - its another Stephen J Marshall, he's a professor) that I think expresses very well why I have taken my research along the current direction:
“The answer to large-scale reform is not to try to emulate the characteristics of the minority who are getting somewhere under present conditions … Rather, we must change existing conditions so that it is normal and possible for a majority of people to move forward” (Fullan, 2001, p268)
I think we're so distracted by the impressive work of early adopters and the potential of new technology that its easy to lose sight of the different priorities most academics have. Its not even a question of whether they can engage in e-learning, its why they should do it instead of other aspects of their work.


Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd. ed.). New York: Teachers' College Press.
[Educause]

U.S. Education Department Publishes National Technology Plan

U.S. Education Department Publishes National Technology Plan - http://www.nationaledtechplan.org/default.asp To encourage greater use of technology in K-12 schools, the U.S. Department of Education has released a national plan. Along with an overview of the progress made in the past decade, the plan recommends actions for states and school... [PPS Instructional Technology Weblog]

IOSN Releases Primer on Free/Open Source Software and Education

IOSN Releases Primer on Free/Open Source Software and Education -

IOSN has produced a primer on Free/Open Source Software and Education and a publication copy of the primer is now available for download.

This primer covers the use of FOSS from schools to universities. It provides a brief overview of how it can help in setting up the IT infrastructure and administration of educational institutions and considers software (mainly proprietary) which is now used as the basis for IT curricula and alternative FOSS which is available.

This primer is intended to help policy-makers and decision-makers understand the potential use of FOSS in Education - where and how it can be used, why it should be used, and what issues are involved. In particular, officials in ministries of education, school and university administrators, academic staff and researchers should find this primer useful.

FOSS: Education primer can be downloaded from the IOSN site at:

http://www.iosn.net/education/foss-education-primer

The primer is intended to be a living document, constantly updated to reflect the latest information and available to all. It is released under the Creative Commons Attribution 2.0 license and should always be available from the IOSN website.

This primer is part of a series of primers on Free/Open Source Software brought to you by IOSN. These are available online at http://www.iosn.net/foss-primers

[UNDP-APDIP International Open Source Network]

Basic Architectural Principles for Learning Technology Systems Whitepaper

Basic Architectural Principles for Learning Technology Systems Whitepaper - At the present time the large community of educational systems and content providers and their users are having trouble understanding the complicated specifications world. To help in the understanding of this area, we can use a general architectural pattern and functional area breakout to help organize and give a context to this information. This paper provides a conceptual framework to do this. [IMS Global Learning Consortium, Inc.]

Blurring the Boundaries? Supporting Students and Staff within an Online Learning Environment - Susannah QUINSEE and Judith HURST

Blurring the Boundaries? Supporting Students and Staff within an Online Learning Environment - Susannah QUINSEE and Judith HURST, TOJDE - The inclusion of online learning technologies into the higher education (HE) curriculum is frequently associated with the design and development of new models of learning. One could argue that e-learning even demands a reconfiguration of traditional m [Online Learning Update]

Moodling Around in Anger - Some Initial

Moodling Around in Anger - Some Initial Reflections - OLDaily:

There has been a lot of talk about Moodle, the open source learning management. But what is it like for an institution that has typically used WebCT or Blackboard to start using it? This article looks at a real-life case - a use 'in anger', if you will. And the initial results are good. "It largely does what it says on the box (if it had one:) If you wish to deliver courses that support a student centred approach then this is what it does. The software installation does not raise any problems and customisation, as mentioned earlier, is straightforward, even for people with limited programming experience." The author reports some speed issues (which shouldn't be - I wonder what caused them) and notes that scalability remains an open question. By Graham Blacker, Auricle, January 13, 2004 OLDaily

[teachnology]

U.S. Department Of Education Releases National Education Technology Plan

U.S. Department Of Education Releases National Education Technology Plan - Next steps lead to a new golden age in American education

American education is being bolstered by the increasing use of educational technology, greater accountability, and growing new partnerships between tech-savvy students and teachers, according to a report released today by the U.S. Department of Education.
[Distance-Educator.com]
Distribuir contido