Infraestructura, banda ancha e hospedamento

Infraestructura, banda ancha e hospedamento

Primera convocatoria de Campus Inalámbricos del CRUE

Primera convocatoria de Campus Inalámbricos del CRUE

El desarrollo y ejecución del programa “Campus Inalámbricos” es la primera de las actuaciones previstas en el convenio marco suscrito por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

Desde la Conferencia de Rectores (CRUE) se destaca la importancia de participar en esta convocatoria ya que, aún cuando el presupuesto inicial disponible no es elevado, la presentación de solicitudes posibilita que, en el futuro, se incremente esa cifra y que se impulse la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Open Source 2007: How Did This Happen? - Brad Wheeler, Educause Review

Open Source 2007: How Did This Happen? - Brad Wheeler, Educause Review - Developing sustainable economics and advancing the frontiers of innovation are the dual challenges for application software in higher education. Sustainable economics means that an institution’s base budgets can support the licensing fees, developers, maintenance, training, and support required for application software. For example, it means that the viability of a course management system (CMS) is not dependent on the next grant or on a one-time budgetary accommodation. Since making changes to application software invokes cost, minimizing change is one tactic for achieving sustainable economics through lower IT costs. In higher education, however, the creative nature of colleges and universities motivates faculty and staff to innovate with new pedagogy and with the use of online resources. Application software that fails to evolve or to allow experimentation and innovation in teaching is unlikely to be well received. Higher education is in search of a new model to address these dual challenges, and open source application development has been proffered as a solution. [Online Learning Update]

Sobre redes sen fíos

Senén Barro Ameneiro, Reitor da USC: Carta

(Recibido por correo electrónico)

Estimado decano/a, director/a:

Dentro do compromiso de incentivar o uso das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe e, máis en xeral, en todos os procesos da actividade universitaria, acabamos de despregar durante o 2004 unha infraestrutura sen fíos nos campus de nosa universidade que permite o acceso ás redes de comunicación da USC mediante dispositivos sen fíos. Polo de agora déuselle prioridade ao despregue en zonas comúns onde non existe infraestrutura con fíos ou a existente é insuficiente para atender toda a demanda, especialmente dos estudantes. Foron instalados xa un total de 429 puntos de acceso en todos os edificios da USC (ver detalle en <http://www.usc.es/gl/servizos/atic/senfios/index.jsp>) e o servizo está plenamente operativo, con máis de 1000 usuarios xa activos nesta rede sen fíos. Este proceso de alta, que garante que a rede non é usada por persoal alleo á USC, é moi sinxelo e vén descrito no enderezo web antes indicado.

Durante o 2005 procuraremos mellorar a cobertura, así como traballar en definir distintos perfís de seguridade, itinerancia (roaming) entre universidades, etc., e colaborar coa campaña que permite mercar portátiles con conectividade sen fíos en condicións vantaxosas (en marzo iniciarase unha nova campaña).

Con este escrito queremos poñer no teu coñecemento estas actuacións, co gallo de que poidas difundilo, cos medios que consideres oportunos, no teu centro. Calquera dúbida pode ser encamiñada a wifi@usc.es <mailto:wifi@usc.es>, ou se fose necesario a través da Área TIC. Existen puntos de soporte, atendidos por técnicos de dita Área, nos seguintes centros: Campus de Santiago (Aula de Informática da Facultade de Física, Aula de Informática da Escola Superior de Enxeñaría, Aula de Informática da Facultade de Química, Aula de Informática da Facultade de CC. Económicas e Empresariais, Aula de Informática da Facultade de Ciencias da Comunicación, Aula de Informática da Facultade de Matemáticas, Servizo de Atención de Usuarios, Pavillón de Servizos); Campus de Lugo (Aula de Informática da Escola Politécnica, Aula de Informática da Facultade de Veterinaria, Aula de Informática da Facultade de Ciencias, Biblioteca Intercentros -Vicexerencia-).

Infórmoche así mesmo que existen distribuídas nas bibliotecas dos centros tarxetas de rede sen fíos para aqueles usuarios que tendo portátil non teñan esta tarxeta. No caso de que fose necesario poñeriamos un maior número de unidades á vosa disposición.

Somos pioneiros no despregue desta rede a nivel nacional. De feito, o pasado día 3 de marzo recibimos o primeiro premio por este motivo na modalidade institucional, convocado por PriceWaterHouseCoopers e Computing España. En todo caso, entendemos que o máis importante é o emprego que se faga desta tecnoloxía, no que resulta esencial a colaboración dos centros, especialmente dos profesores, incentivando o emprego educativo das TIC, facendo uso de ferramentas como o campus virtual da USC (www.virtual.usc.es <http://www.virtual.usc.es> ) e, en xeral, potenciando o proceso de ensino-aprendizaxe a través de redes e ferramentas de comunicacións.

Neste senso solicítoche o teu apoio para, máis aló de difundir esta nova rede, potenciar os servizos e os contidos que estimulen a súa utilización por parte da comunidade universitaria.

Recibe un cordial saúdo.

Senén Barro Ameneiro
Reitor

Outras novas sobre redes sen fíos recollidas en fírgoa:

Implementing eLearning Programmes for Higher Education: A Review of the Literature - Kayte O’Neill, Gurmak Singh, and John O

Implementing eLearning Programmes for Higher Education: A Review of the Literature - Kayte O’Neill, Gurmak Singh, and John O’Donoghue , JITE - This paper is a consideration of the issues associated with the infrastructural aspects, pedagogic considerations and the need to associate the usefulness of technology to enhance the learning ex-perience. This technological path will potentially enhan [Online Learning Update]

WiMax puts citywide wireless broadband in sight - Terry Sweeney, Federal Computer Week

WiMax puts citywide wireless broadband in sight - Terry Sweeney, Federal Computer Week - Emerging broadband wireless technology gives users more room to roam. It offers flexibility, ease of use and built-in security. WiMax wants to be your wireless everything. With a line-of-sight range of up to 30 miles, WiMax is the next step in the evol [Techno-News Blog]

Embracing Information Architecture and Information Design

Embracing Information Architecture and Information Design -

In this article for the Australian Flexible Learning Community, I try to frame the need to be holistic in learning design -- simply because it's about the experience now and not about having 'how-tos' at hand. Here's the gist of the article:

"Information architecture (IA) and information design (ID) are two fields that are taking the Web experience to a new level. They form the foundations of what is now widely known as user experience design (UXD). In this article, I argue that e-learning teams too have to embrace UXD practices in addition to learning design practices to take the learning experience to a higher level."

[elearningpost]

DIS2004: Bill Mitchell on Campus Design

DIS2004: Bill Mitchell on Campus Design -

Matt Jones has written a nice summary of Bill Mitchell's keynote on campus design. He also mentions a Charles Moore quote that I'm going to remember for a long time:

"the fundamental principle of campus design should be to figure out the exact spot that the next revolution should begin"

[elearningpost]

$24m Uni Network Upgrade

$24m Uni Network Upgrade - Melbourne University is embarking on a $24 million IT infrastructure upgrade that will include a 10Gb Ethernet backbone. Priorities of the upgrade include student IT laboratories, renewing data networks, enhancing the web hosting service, network management, and teaching infrastructure. Information vice-principal Linda O'Brien said the upgrade would include a technology refresh of the network at a cost of almost $10 million.
The Australian, 3 August 2004
[Higher Education]

The Connected Campus

The Connected Campus -

The Connected Campus
"The need for increased wireless connectivity is growing rapidly on campus, as university IT administrators, CIOs and technology VPs are well aware. Expanding the wireless network is driven by the need to compete effectively for students by offering up-to-date technology. But the challenge schools face in a time of fiscal constraints is often this: How to meet a growing demand for wireless while staying within budget constraints. It?s a difficult challenge, but one that some schools are meeting creatively?and it may not be as costly as you think."

[elearnspace]

Soluziona diseña sistema inalámbrico de gestión educacional en países del caribe

Soluziona diseña sistema inalámbrico de gestión educacional en países del caribe - Soluziona, empresa experta en consultoría e ingeniería de software certificada CMM nivel 2 diseñó un sistema inalámbrico de e-learning destinado a profesores de ... (Sigue) [Elearningworkshops]

La Universidad Juan Carlos I y The MathWorks colaboran para impulsar las comunicaciones inalámbricas

La Universidad Juan Carlos I y The MathWorks colaboran para impulsar las comunicaciones inalámbricas

La Universidad Juan Carlos I y la compañía de desarrollo de 'software' de cálculo técnico The MathWorks han rubricado un acuerdo de colaboración en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para fomentar el desarrollo de proyectos avanzados relacionados con las comunicaciones inalámbricas.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo implantará la tecnología de The MathWorks, lo que le permitirá alcanzar avances en la optimización de redes, análisis de riesgos y segmentación de perfiles de los usuarios en redes de telecomunicaciones.

La gran sinergia existente entre la Ingeniería de Telecomunicación de la universidad y la compañía ha dado lugar a la creación del Centro Experimental de Comunicaciones Inalámbricas (CECI), que nace con el objetivo de convertirse en una referencia a escala nacional y europea en la generación de nuevos servicios y tecnologías para comunicaciones inalámbricas.

El centro pondrá especial acento en las nuevas tecnologías de redes multimedia móvil, incluyendo las redes inalámbricas de área local (Wi-Fi), redes de área metropolitana (WiMax) y tercera y cuarta generación de móviles, nuevos servicios móviles aplicados al turismo, servicios móviles avanzados de telemedicina y servicios inalámbricos para la personalización de contenidos de información.

Yahoo! Noticias, 09/07/04

The Wi-Fi Revolution

The Wi-Fi Revolution

We stand at the brink of a transformation. It is a moment that echoes the birth of the Internet in the mid-'70s, when the radical pioneers of computer networking - machines talking to each other! - hijacked the telephone system with their first digital hellos. Or that jaw-dropper a decade later when the FCC official whose job it was to track the growth of communications networks suddenly realized that his neat tabulation of local and long-distance had been made moot by the unforeseen rise of local-area networks: an unregulated, unmonitored, uncontrollable phenomenon of the upstart PC industry that would soon shake the telecom world. Or the arrival of the Web browser, which blew millions of minds, making a mouseclick feel like teleportation. Chris Anderson, WIRED Magazine, May 2003. A WIRED Special Report.

e-Maestros

e-Maestros

These days many corporations are enlisting the help of systems integrators for massive e-learning projects that are aligned with new business initiatives. For corporations interested in e-learning, this is both good and bad news. It's good because systems integrators have larger, skilled workforces to handle enterprisewide projects—something small e-learning vendors typically lack. But it's bad because systems integrators are consultants who, right or wrong, have acquired a reputation as expensive guests who overstay their welcome.

Broadband: Hot topic

Broadband: Hot topic

An overview of broadband, e.g. key points; narrowband v broadband, types of broadband, etc.

Broadband heralds big changes

Broadband heralds big changes

 The impact of broadband will mean changes to education. Connecting every school and doctor's surgery in the UK to a broadband connection is not enough, say experts.  This has to be done hand in hand with modernising and changing the way pupils are taught and patients are treated, they argue.  Jane Wakefield, BBC News Online, 1 December 2002.

Distribuir contido