Noam Chomsky

Noam ChomskyNoam Chomsky

Naceu en 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, fillo dun emigrante ruso. Estudiou filosofía e lingüística na Universidade de Pensilvania, onde se doctorou en 1955, ano do seu ingreso no Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 1961 obtivo unha cátedra no Departamento de Lingüística e Filosofía do MIT, ao tempo que desenvolveu outras actividades académicas nas Universidades de Princeton, Oxford, Cambridge, etc.

É doctor ‘honoris causa’ de máis de trinta universidades, entre elas as de Londres, Chicago, Georgetown, Buenos Aires, Columbia, Pisa, Harvard ou Nacional de Colombia.

O traballo académico e intelectual ao longo de medio século abarca os campos da lingüística, a comunicación, a política e a socioloxía. A súa obra, que é moi extensa (comprende máis de trinta libros e centenares de artigos: bibliografía xeral), está en gran medida traducida ao español. Autor, entre outros, de: Syntactic Structures (1957), Current Issues in Linguistic Theory (1964), American Power and the New Mandarins (1969), Language and Mind (1972), Studies on Semantics in Generative Grammar (1972), Peace in the Middle East? (1974), The Logical Structure of Linguistic Theory (1975) El análisis formal de los lenguajes naturales (1976), Language and Responsibility (1979), Knowledge of Language (1986), Manufacturing Consent (con E. S. Herman, 1988), Profit over People (1998), Rogue States (2000) e 9-11 (2002).

Están traducidos ao español, entre outros moitos: La segunda guerra fría, Crítica, Barcelona, 1984; Conocimiento y libertad, Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1986; La quinta libertad, Crítica, Barcelona, 1988; Los guardianes de la libertad (con Edward S. Herman), Crítica, Barcelona, 1990; Ilusiones necesarias. Control de pensamiento en las sociedades democráticas, Prodhufi, Madrid, 1992; El miedo a la democracia, Crítica, Barcelona, 1992; Política y cultura a finales del siglo XX: un panorama de las actuales tendencias, Ariel, Madrid, 1996; El Nuevo orden mundial (y el viejo), Crítica, Barcelona, 1996; Cómo nos venden la moto (con Ignacio Ramonet), Ed. Icaria, Barcelona, 1997; Perspectivas sobre el poder, El Roure Ed., Barcelona, 2001; Una nueva generación dicta las reglas, Crítica, Barcelona, 2002; Estados canallas: el imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002.

Noam Chomsky, mundialmente recoñecido como un dos máis grandes intelectuais e educadores do século XX e como o lingüista vivo máis destacado, é un dos activistas políticos máis críticos e intransixentes das últimas décadas. As súas análises dos novos desordes xerados pola globalización, constitúen severas denuncias das manipulacións da opinión pública e duras críticas á política interna e internacional do goberno dos Estados Unidos.

Lingüista

Chomsky é considerado o fundador da Gramática xenerativa transformacional, que é un sistema orixinal para abordar a análise lingüística e que  revolucionou a lingüística. Chomsky cre que a linguaxe é consecuencia dunha facultade humana innata e que, polo tanto, a finalidade da lingüística consiste en determinar que propiedades universais existen e tamén en establecer a "gramática universal" que poidera explicar o amplo espectro que abarca todas as linguas humanas posibles. As súas análises da linguaxe parten das oracións básicas que se desenvolven e terminan nunha variedade de combinacións sintácticas ao aplicar unha serie de reglas que el formula. Cando acaba de aplicarse a cadea de reglas sintácticas, se aplican as reglas fonolóxicas que rixen a pronunciación.

Educador

En canto que educador, Chomsky critica duramente o actual sistema de ensinanza. Fronte á idea de que nas nosas escolas se ensinan os valores democráticos, o que realmente existe é un modelo colonial de ensinanza deseñado primordialmente para formar profesores cuxa dimensión intelectual quede desvalorizada e sexa sustituída por un complexo de procedementos e técnicas; un modelo que impide o pensamento crítico e independente, que non permite razoar sobre o que se oculta tras as explicacións e que, por iso mesmo, fixa estas explicacións como as únicas posibles. Raras veces os profesores piden aos alumnos que analicen as estructuras políticas e sociais que informan as súas vidas. Raramente se insta aos estudiantes a que descubran a verdade por si mesmos. Chomsky proporciona excelentes ferramentas para desmontar este tipo de ensinanza pensada para a domesticación dos cidadáns: se os educadores rexeitan  o adestramento tecnocrático que os desintelectualiza para converterse en intelectuais auténticos que denuncien a hipocrisía, as inxustizas sociais e a miseria humana, conseguirán que os estudiantes asuman o reto de ensanchar os horizontes da democracia e da cidadanía e, xunto a eles, traballarán para construír un mundo menos dicriminatorio, máis democrático, menos deshumanizado e máis xusto.

Activista político

Na década dos sesenta, a escalada na guerra de Vietnam obrigou a Chomsky a facer unha elección moral. Comezou a opoñer resistencia activa á guerra, sabendo que era moi probable que o encarceraran. As súas protestas contra a guerra puxeron en perigo a súa cómoda posición académica.

En 1996 escribíu un artigo, "A responsabilidade dos intelectuais", que apareceu en The New York Review of Books e foi moi aclamado en todo o mundo. Ao publicalo, actuaba baseándose na responsabilidade da que falaba o artigo:

"Os intelectuais están en condicións de expoñer as mentiras dos gobernos, de analizar as causas e motivos dos feitos, e con frecuencia as súas intencións ocultas. Alomenos no mundo occidental, teñen o poder que lles da a libertade política, o acceso á información e a libertade de expresión. A unha privilexiada minoría, a democracia de Occidente lle brinda o tempo de ocio, os medios e a formación necesarios para ver a verdade que xace oculta tras do veo de distorsións e enganos, de ideoloxías e de intereses de clase a través do cal se nos presentan os acontecementos da historia actual..."

Pouco despois de que aparecera este artigo o New York Review of Books deixou de publicar os traballos de Chomsky. Aos altos intelectuais norteamericanos non lles caía moi ben que lles digan que eran uns lacaios, que disfrazaban as mentiras da clase gobernante cunha linguaxe ben adornada e daban volta a cara cando o seu propio goberno cometía atrocidades que eles non vacilarían en condenar se foran perpetradas por algún outro país.

En outubro de 1967, Chomsky participou nas manifestacións que tiveron lugar fronte ao Pentágono e a Secretaría de Xustiza, e foi encarcerado xunto con outros moitos. Norman Mailer, quen compartíu a cela con el, describíuno logo en "Os exércitos da noite" como "un home delgado, de rasgos angulosos, de expresión ascética e aire amable, pero dunha absoluta integridade moral". Desde que a fins da década dos 60 Chomsky se comprometeu activamente coa política, escribíu unha longa serie de libros, artigos e panfletos nos que expresou os seus puntos de vista. Acode a case todos os lugares onde se lle invita a falar ou a debater as súas ideas. Entretanto, sigue sendo profesor de lingüística no MIT.

Webs:

Documentos:

Noam Chomsky: Occupy

OccupyNoam Chomsky: Occupy

Zucotti Park Press
ISBN: 978-1-884519-01-7
128-pages | $9.95
Available May 1, 2012 | Perfect-bound print and e-book editions
Distributed by Consortium Book Sales and Distribution

Foreign Policy in Focus Pick.
Read the review here.

“The Occupy movements have been a remarkable success,” says Chomsky. “They’ve changed the national discourse. They have introduced into public view crucial concerns that had been hidden. They’ve created communities of mutual support and solidarity.... In fact, one sign of their success is the nature of the repression against them.”

Since it’s appearance in Zuccotti Park in September 2011, the Occupy movement has spread to hundreds towns, cities and college campuses across the United States. To date, more than 6,700 people have been arrested in 112 U.S. cities, a number that grows daily. No longer occupying small tent camps, the movement now occupies the national conscience as its messages spread organically from street protests, to op-ed pages to the halls of power. From the movement’s onset, Noam Chomsky has supported its critique of corporate corruption and encouraged its efforts to increase civic participation, economic equality, democracy and freedom for the 99%.

Chomsky argues that if we continue to follow the model of growth set for us by the 1%, we'll be like lemmings walking off a cliff. The only alternative is to get involved, an opportunity being multiplied by the Occupy movement in hundreds of cities, towns, college campuses, and inner city neighboods. If not now, when? If not us, who?

In Occupy, Chomsky comments on the cornerstone issues, questions and demands that have been driving ordinary Americans into the streets.

How did we get to this point?
How have the wealthiest 1% waged class war against everyone else for the past 30 years?
How can we get money out of politics?
What would a genuinely democratic election look like?
How can we redefine basic concepts like “growth” to increase equality and quality of life for all? What can we learn from past struggles?
How can we sustain the movement and turn this country around?

As a call to action, Chomsky encourages the movement to continue organizing, to continue struggling and to continue reaching out and building community around proposals for a better world.

Occupy features cover art by R. Black, photography by Alex Fradkin and Stanley Rogouski, and a "What To Do If You Get Arrested" guide for protestors written by The National Lawyers Guild.

Noam Chomsky is known throughout the world for his groundbreaking work in linguistics and his relentless advocacy for democracy, freedom and self-determination. Author of dozens of books, among his most recent are Interventions; Hopes and Prospects; 9-11: Was There an Alternative? and Making the Future: Occupations, Interventions, Empire and Resistance. In 1988, Chomsky received the Kyoto Prize in Basic Science, given “to honor those who have contributed significantly to the scientific, cultural, and spiritual development of mankind.” The prize noted that “Dr. Chomsky’s theoretical system remains an outstanding monument of twentieth century science and thought. He can certainly be said to be one of the great academicians and scientists of this century.” Chomsky has supported the initiatives of the Occupy movement from its first weeks. He lives in Lexington, Massachusetts.

Copies of Occupy are available for $10 (free shipping) from Zuccotti Park Press
c/o Adelante Alliance
405 61st Street Brooklyn, NY 11220

Order Occupy Here:

Noam Chomsky: The Assault on Public Education

Noam Chomsky: The Assault on Public Education

Public education is under attack around the world, and in response, student protests have recently been held in Britain, Canada, Chile, Taiwan and elsewhere.

California is also a battleground. The Los Angeles Times reports on another chapter in the campaign to destroy what had been the greatest public higher education system in the world: "California State University officials announced plans to freeze enrollment next spring at most campuses and to wait-list all applicants the following fall pending the outcome of a proposed tax initiative on the November ballot."

Similar defunding is under way nationwide. "In most states," The New York Times reports, "it is now tuition payments, not state appropriations, that cover most of the budget," so that "the era of affordable four-year public universities, heavily subsidized by the state, may be over."

Community colleges increasingly face similar prospects – and the shortfalls extend to grades K-12.

"There has been a shift from the belief that we as a nation benefit from higher education, to a belief that it's the people receiving the education who primarily benefit and so they should foot the bill," concludes Ronald G. Ehrenberg, a trustee of the State University system of New York and director of the Cornell Higher Education Research Institute.

A more accurate description, I think, is "Failure by Design," the title of a recent study by the Economic Policy Institute, which has long been a major source of reliable information and analysis on the state of the economy.

The EPI study reviews the consequences of the transformation of the economy a generation ago from domestic production to financialization and offshoring. By design; there have always been alternatives.

One primary justification for the design is what Nobel laureate Joseph Stiglitz called the "religion" that "markets lead to efficient outcomes," which was recently dealt yet another crushing blow by the collapse of the housing bubble that was ignored on doctrinal grounds, triggering the current financial crisis.

Claims are also made about the alleged benefits of the radical expansion of financial institutions since the 1970s. A more convincing description was provided by Martin Wolf, senior economic correspondent for The Financial Times: "An out-of-control financial sector is eating out the modern market economy from inside, just as the larva of the spider wasp eats out the host in which it has been laid."

The EPI study observes that the "Failure of Design" is class-based. For the designers, it has been a stunning success, as revealed by the astonishing concentration of wealth in the top 1 percent, in fact the top 0.1 percent, while the majority has been reduced to virtual stagnation or decline.

In short, when they have the opportunity, "the Masters of Mankind" pursue their "vile maxim" [ all for ourselves and nothing for other people," as Adam Smith explained long ago.

Mass public education is one of the great achievements of American society. It has had many dimensions. One purpose was to prepare independent farmers for life as wage laborers who would tolerate what they regarded as virtual slavery.

The coercive element did not pass without notice. Ralph Waldo Emerson observed that political leaders call for popular education because they fear that "This country is filling up with thousands and millions of voters, and you must educate them to keep them from our throats." But educated the right way: Limit their perspectives and understanding, discourage free and independent thought, and train them for obedience.

The "vile maxim" and its implementation have regularly called forth resistance, which in turn evokes the same fears among the elite. Forty years ago there was deep concern that the population was breaking free of apathy and obedience.

At the liberal internationalist extreme, the Trilateral Commission – the nongovernmental policy group from which the Carter Administration was largely drawn – issued stern warnings in 1975 that there is too much democracy, in part due to the failures of the institutions responsible for "the indoctrination of the young." On the right, an important 1971 memorandum by Lewis Powell, directed to the U.S. Chamber of Commerce, the main business lobby, wailed that radicals were taking over everything – universities, media, government, etc. – and called on the business community to use its economic power to reverse the attack on our prized way of life – which he knew well. As a lobbyist for the tobacco industry, he was quite familiar with the workings of the nanny state for the rich that he called "the free market."

Since then, many measures have been taken to restore discipline. One is the crusade for privatization – placing control in reliable hands.

Another is sharp increases in tuition, up nearly 600 percent since 1980. These produce a higher education system with "far more economic stratification than is true of any other country," according to Jane Wellman, former director of the Delta Cost Project, which monitors these issues. Tuition increases trap students into long-term debt and hence subordination to private power.

Justifications are offered on economic grounds, but are singularly unconvincing. In countries rich to poor, including Mexico next-door, tuition remains free or nominal. That was true as well in the United States itself when it was a much poorer country after World War II and huge numbers of students were able to enter college under the GI bill – a factor in uniquely high economic growth, even putting aside the significance in improving lives.

Another device is the corporatization of the universities. That has led to a dramatic increase in layers of administration, often professional instead of drawn from the faculty as before; and to imposition of a business culture of "efficiency" – an ideological notion, not just an economic one.

One illustration is the decision of state colleges to eliminate programs in nursing, engineering and computer science, because they are costly – and happen to be the professions where there is a labor shortage, as The New York Times reports. The decision harms the society but conforms to the business ideology of short-term gain without regard for human consequences, in accord with the vile maxim.

Some of the most insidious effects are on teaching and monitoring. The Enlightenment ideal of education was captured in the image of education as laying down a string that students follow in their own ways, developing their creativity and independence of mind.

The alternative, to be rejected, is the image of pouring water into a vessel – and a very leaky one, as all of us know from experience. The latter approach includes teaching to test and other mechanisms that destroy students' interest and seek to fit them into a mold, easily controlled. All too familiar today.

© 2012 Noam Chomsky
Distributed by The New York Times Syndicate

truthout, 04/04/12

Chomsky: Public Education Under Massive Corporate Assault — What's Next?

Chomsky: Public Education Under Massive Corporate Assault — What's Next?
Converting schools and universities into facilities that produce commodities for the job market, privatizing them, slashing their budgets — do we really want this future?

The following is a partial transcript of a recent speech delivered by Noam Chomsky at the University of Toronto at Scarborough on the rapid privatization process of public higher education in the United States.

A couple of months ago, I went to Mexico to give talks at the National University in Mexico, UNAM. It's quite an impressive university — hundreds of thousands of students, high-quality and engaged students, excellent faculty. It's free. And the city — Mexico City — actually, the government ten years ago did try to add a little tuition, but there was a national student strike, and the government backed off. And, in fact, there's still an administrative building on campus that is still occupied by students and used as a center for activism throughout the city. There's also, in the city itself, another university, which is not only free but has open admissions. It has compensatory options for those who need them. I was there, too; it's also quite an impressive level, students, faculty, and so on. That's Mexico, a poor country.

Right after that I happened to go to California, maybe the richest place in the world. I was giving talks at the universities there. In California, the main universities — Berkeley and UCLA — they're essentially Ivy League private universities — colossal tuition, tens of thousands of dollars, huge endowment. General assumption is they are pretty soon going to be privatized, and the rest of the system will be, which was a very good system — best public system in the world — that's probably going to be reduced to technical training or something like that. The privatization, of course, means privatization for the rich [and a] lower level of mostly technical training for the rest. And that is happening across the country. Next year, for the first time ever, the California system, which was a really great system, best anywhere, is getting more funding from tuition than from the state of California. And that is happening across the country. In most states, tuition covers more than half of the college budget. It's also most of the public research universities. Pretty soon only the community colleges — you know, the lowest level of the system — will be state-financed in any serious sense. And even they're under attack. And analysts generally agree, I'm quoting, "The era of affordable four-year public universities heavily subsidized by the state may be over."

Now that's one important way to implement the policy of indoctrination of the young. People who are in a debt trap have very few options. Now that is true of social control generally; that is also a regular feature of international policy — those of you who study the IMF and the World Bank and others are well aware. As the Mexico-California example illustrates, the reasons for conscious destruction of the greatest public education system in the world are not economic. Economist Doug Henwood points out that it would be quite easy to make higher education completely free. In the U.S., it accounts for less than 2 percent of gross domestic product. The personal share of about 1 percent of gross domestic product is a third of the income of the richest 10,000 households. That's the same as three months of Pentagon spending. It's less than four months of wasted administrative costs of the privatized healthcare system, which is an international scandal.

It's about twice the per capita cost of comparable countries, has some of the worst outcomes, and in fact it's the basis for the famous deficit. If the U.S. had the same kind of healthcare system as other industrial countries, not only would there be no deficit, but there would be a surplus. However, to introduce these facts into an electoral campaign would be suicidally insane, Henwood points out. Now he's correct. In a democracy where elections are essentially bought by concentrations of private capital, it doesn't matter what the public wants. The public has actually been in favor of that for a long of time, but they are irrelevant in a properly run democracy.

We should recall that the great growth period in the economy -- the U.S. economy -- was in the several decades after WWII, commonly called the "Golden Age" by economists. It was substantially fueled by affordable public education and by university research. Affordable public education includes the GI Bill, which provided free education for veterans — and remember, that was a much poorer country than today. Extremely low tuition was found even at private colleges. Actually, I went to an Ivy League college, and it cost $100 a year; that's more now, but it's not that high, it's not 30 or 40,000, you know?

What about university-based research? Well, as I mentioned, that is the core of the modern high-tech economy. That includes computers, the Internet — in fact, the whole IT revolution — and a whole lot more. The dismantling of this system since the 1970s is among the many moves toward a very sharply two-tiered society, a very narrow concentration of wealth and stagnation for most everyone else. It also has direct economic consequences. Take, say, California. What they are doing to the public education system is going to undermine the economy that relies on a skilled work force and creative innovation, Silicon Valley and so on. Well, apart from the enormous human cost of depriving most people of decent educational opportunities, these policies undermine the U.S. competitive capacity. That's very harmful to the mass of the population, but it doesn't matter to the tiny percent of concentrated wealth and power. In fact, in the years since the Powell Memorandum, we've entered into a new stage in state capitalism in which the future just doesn't amount to much. Profit comes increasingly from financial manipulations. The corporate policies are geared toward the short-term profit, and that reduces the concern for loyalty to a firm over a longer stretch. We'll talk about this more tomorrow, but right now let me talk about the consequences for education, which are quite significant.

Suppose, as is increasingly happening not only in the United States, incidentally, that universities are not funded by the state, meaning the general community. So how are the universities going to survive? Universities are parasitic institutions; they don't produce commodities for profit, thankfully. They may one of these days. The funding issue raises many troubling questions, which would not arise if fostering independent thought and inquiry were regarded as a public good, having intrinsic value. That's the traditional ideal of the universities, although there are major efforts to change that. Take Britain. According to the British press, the Arts and Humanities Research Council was just ordered to spend a significant amount of funding on the prime minister's vision for the country. His so-called "Big Society," which means big corporate profits, and the rest look out for themselves. The government produced what they call a clarification of the famous Haldane Principle. That's the century-old principle that barred such government intrusion into academic research. If this stands, which I think is kind of hard to believe, but if it stands, the hand of Big Brother will rest quite heavily on inquiry and innovation in the arts and humanities as the masters of mankind follow the advice of the Pell Memorandum. Of course, defending academic freedom in ways that would receive nods of approval from Those-Who-Must-Not-Be-Named, borrowing my grandchildren's rhetoric. Cameron's Britain is seeking to take the lead on the assault on public education. The rest of the Western world is not very far behind. In some ways the U.S. is ahead.

More generally, in a corporate-run culture, the traditional ideal of free and independent thought may be given lip service, but other values tend to rank higher. Defending authentic institutional freedom is no small task. However, it is not hopeless by any means. I'll talk about the case I know best, at my own university. It is a very striking case, because of the nature of its funding. Technically, it's a private university, but it has vast state funding, overwhelming, particularly since the Second World War. When I adjoined the faculty over 55 years ago, there were military labs. Since then, they've been technically severed. The academic programs, too, at that time, the 1950s, were almost entirely funded by the Pentagon. Under student pressure in the time of troubles, the 1960s, there were protests about this and calls for investigation. A faculty-student commission was formed in 1969 to investigate the matter. I was a member, thanks to student pressure. The commission was interesting. It found that despite the funding source, the Pentagon, almost the entire academic program, there was no military-related work on campus, except in the sense that virtually anything can have some military application. Actually, there was an exception to this, the political science department, [which] was deeply engaged in the Vietnam War under the guise of peace research. Since that time, Pentagon funding has been declining, and funding from health-related state institutions — National Institute of Health and so on — that's been increasing. There's a reason for that. It's reflecting changes in the economy.

In the 1950s and 1960s the cutting edge of the economy was electronics-based. The Pentagon was a natural way to steal money from the taxpayers, making them think they're being protected from the Russians or somebody, and to direct it to eventual corporate profits. That was done very effectively. It includes computers, the Internet, the IT revolution. In fact most of the modern economy comes from that. In more recent years, the economy is becoming more biology based. Therefore state funding is shifting. Fifty years ago, if you looked around MIT, you found small electronics startups from the faculty. They were drawing on Pentagon funding for research, and if they were successful, they were bought up by major corporations. Those of you who know something about the high-tech economy will know that that's the famous Route 128. That was 50 years ago. Now, if you go around the campus, the startups are biology based, and the same process continues. The genetic engineering, biotechnology, pharmaceuticals and the big buildings going up are Novartis and so on. That's the way the so-called free enterprise economy works. There's also been a shift to more short-term applied work. The Pentagon and the National Institutes of Health are concerned with the long-term future of the advanced economy. In contrast to a business firm, it typically wants something that it can use — it can use and not its competitors, and tomorrow. I don't actually know of a careful study, but it seems pretty clear that the shift toward corporate funding is leading towards more short-term applied research and less exploration of what might turn out to be interesting and important down the road.

Another consequence of corporate funding is more secrecy. This surprises a lot of people, but during the period of Pentagon funding, there was no secrecy. There was also no security on campus. You may remember this. You walk into the Pentagon-funded labs 24 hours a day, and no cards to stick into things and so on. No secrecy; it was all entirely open. There is secrecy today. A corporation can't compel secrecy, but they can make it very clear that you're not going to get your contract renewed if your work leaks to others. That has happened. In fact, it's lead to some scandals, some big enough to appear on the front page of the Wall Street Journal.

Outside funding has other effects on the university, unless it's free and unconstrained, observing the Haldane Principle. Indeed, it has been true to a significant degree by funding from the Pentagon and the other national institutions. However, any kind of outside funding [has effects], even keeping to the Haldane Principle, supposing it establishes a teaching or research facility. That kind of automatically shifts the balance of academic activity, and that can threaten the independence and integrity of the institution. And in the case of corporate funding, quite severely.

Corporatization can have considerable influence in other ways. Corporate managers have a duty. They have to focus on profit making and seeking to convert as much of life as possible into commodities. It's not because they're bad people; it's their task. Under Anglo-American law, it's their legal obligation as well. There's a lot to say about this topic, but one element of it concerns the universities and much else. One particular consequence is the focus on what's called efficiency. It's an interesting concept. It's not strictly an economic concept. It has crucial ideological dimensions. If a business reduces personnel, it might become more efficient by standard measures with lower costs. Typically, that shifts the burden to the public, a very familiar phenomenon we see all the time. Costs to the public are not counted, and they're colossal. That's a choice that's not based on economic theory. That's based on an ideological decision, which applies directly to the "business models," as they're called, of the universities. Increasing class-size or employing cheap temporary labor, say graduate students instead of full-time faculty, may look good on a university budget, but there are significant costs. They're transferred and not measured. They're transferred to students and to the society generally as the quality of education, the quality of instruction is lowered.

There's, furthermore, no way to measure the human and social costs of converting schools and universities into facilities that produce commodities for the job market, abandoning the traditional ideal of the universities. Creating creative and independent thought and inquiry, challenging perceived beliefs, exploring new horizons and forgetting external constraints. That's an ideal that's no doubt been flawed in practice, but to the extent that it's realized is a good measure of the level of civilization achieved.

That idea is being challenged very openly by Adam Smith's Principal Architects of Policy in the State Corporate Complex, the direct attack on the Haldane Principle in Britain. That's an extreme case; in fact so extreme I assume it may be beaten back. There are less blatant examples. Many of them are just inherent in the reliance on outside funding, state or private. These are two sources that are not easy to distinguish given the control of the state by private interest. So what's the right reaction to outside funding that threatens the ideal of a free university? Well one choice is just to reject it in principle, in which case the university would go down the tubes. It's a parasitic institution. Another choice is just to recognize it as a fact of life that when I'm at work, I have to walk past the Lockheed Martin Lecture Hall, and I have to look out my office window at the Koch building, which is named after the multibillionaires who are the major funders of the Tea Party and a leading force in ongoing campaigns to wipe out the remnants of the labor movement and to institute a kind-of corporate tyranny.

Now, if that outside funding seeks to [influence] teaching, research and other activities, then there's a strong argument that it should simply be resisted or rejected outright no matter what the costs. Such influences are not inevitable, and that's worth bearing in mind. 

Read more of Noam Chomsky's work at Chomsky.info.

alternet, 05/08/11

Noam Chomsky: La estrategia de la distracción

Noam Chomsky: La estrategia de la distracción

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. "Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas)".

2- Crear problemas, después ofrecer soluciones.

Este método también es llamado "problema-reacción-solución". Se crea un problema, una "situación" prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3- La estrategia de la gradualidad.

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4- La estrategia de diferir.

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como "dolorosa y necesaria", obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que "todo irá mejorar mañana" y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad.

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? "Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas)".

6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos...

7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. "La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)".

8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto...

9- Reforzar la autoculpabilidad.

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay revolución!

10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el "sistema" ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

mapuexpress, 27/09/11

Imaxe de O Garcia do Outeiro

Antom Fente Parada: Líbia, umha guerra de manual

Antom Fente Parada: Líbia, umha guerra de manual

Caiu Muammar Khadaffi e Europa e os EUA falam de reconstruçom e de grandes somas de dinheiro para reflotar a economia líbia. Podemo-nos sentir fachendosos do bom fazer e obrar dos nossos dirigentes sempre atentes a exportar a "democracia" lá onde o ouro preto sai da terra. Queiramos ou nom a guerra de Líbia, sob a camuflagem de guerra incivil, configura o novo modus operandi  do imperialismo dos direitos humanos. A diferença do iraque supom umha nova forma de interferir num Estado soberano para benéficio das elites ocidentais em que o desgaste do império é menor, a sua imagem nom se resente e os benefícios correrám a regueiros.

A guerra de Líbia é a morte matada da primavera dos povos árabe. Umha dupla morte, dumha banda pom-se fim à soberania líbia mediante as dívidas contraídas com occidente, coma sempre em meio dumha guerra, e assumindo nom só a dívida do bando ganhador mas também com toda certeza as dívidas da Líbia de Khadaffi. Doutra banda, esmagará-se o nível de vida da populaçom local e provavelmente vivirá-se umha involuçom nos direitos colectivos e individuais baixo a extrema direita islámica que já impuxo a lei islámica como fundamento do direito do futuro estado "democrático".

Prolongar a guerra de Líbia era umha boa forma de nom sujar as maos directamente enquanto os impostos das populaçons dos estados occidentais (contrárias à guerra maioritariamente) pagavam os bombardeios, enquanto eles proprios som bombardeados por pacotes de mais e mais austeridade. Richard Armitage, ex-subsecretário de Estado indicou para o Iraque que a forma de conduzir a guerra da "coligaçom" fora demasiado branda. Em sua opiniom devia-se tomar nota de Alemanha e Japom após a II Guerra Mundial, quando a populaçom ficou exausta e profudamente paralisada (em estado de shock) a raíz do acontecido. Assim, umha vitória muito rápida frente às forças inimigas impediu que a gente se sinta atemorizada como nos casos aludidos e, portanto, "os EUA enfrentam-se a umha populaçom iraquiana à que o shock e a conmoçom nom lhe figérom efeito" [1].  O imperialismo dos direitos humanos, tal e como o historiador Eric Hobsbawn o tem denominado, mais umha vez actua seguindo o seu manual:

A persistência da firme linha de continuidade até o presente revela mais uma vez que os EUA parecem-se muito a qualquer estado poderoso. Perseguem os interesses estratégicos e económicos dos sectores dominantes da sua populaçom, ao som dumha fanfarria retórica sobre a sua dedicaçom aos valores mais elevados. Trata-se praticamente dum universal histórico, e é o motivo pelo que a gente sensata empresta pouca atençom às declarações de nobres intençons dos dirigentes ou os elogios de seus seguidores [2].

 A Líbia do ditador Khadaffi cumpre lembrar que era um estado com uns níveis de serviços sociais à cabeça do continente africano, com o nível educativo e a esperança de vida mais elevados de África algo que reconhecem até os que agora o pintam como inimigo público de Ocidente enquanto há dous dias se abraçavam a ele e nos diziam que era um "amigo" que combatia a Al-Qaeda [3].

Noam Chomsky: El ataque internacional contra la fuerza laboral

Noam Chomsky: El ataque internacional contra la fuerza laboral

El primero de mayo es una fecha feriada de los trabajadores internacionales, ligada a la amarga lucha de los trabajadores estadunidenses en el siglo XIX en demanda de una jornada laboral de ocho horas. El primero de mayo pasado lleva a una reflexión sombría.

Hace una década, una palabra útil fue acuñada en honor del Día del Trabajo por los activistas laborales italianos: "precariedad". Se refería, al principio, a la cada vez más precaria existencia de la gente trabajadora "en los márgenes" –mujeres, jóvenes, inmigrantes. Luego se extendió para aplicarse al creciente "precariado" en el núcleo de la fuerza laboral, el "proletariado precario" que padecía los programas de desindicalización, flexibilización y desregulación que son parte del ataque contra la fuerza laboral en todo el mundo.

Para ese entonces, incluso en Europa había preocupación creciente acerca de lo que el historiador laboral Ronaldo Munck, citando a Ulrich Beck, llama la "brasilinización de Occidente" (...) "la proliferación del empleo temporal e inseguro, la discontinuidad y formalidad relajada en las sociedades occidentalizadas que hasta entonces han sido bastiones del empleo completo".

La guerra del Estado y las corporaciones contra los sindicatos se ha extendido recientemente al sector público, con legislación para prohibir las negociaciones colectivas y otros derechos elementales. Incluso en Massachusetts, favorable a los trabajadores, la Cámara de Representantes votó, justo antes del primero de mayo, por restringir marcadamente los derechos de los oficiales policiacos, maestros y otros empleados municipales en cuanto a negociar sobre la atención a la salud –asuntos cruciales en Estados Unidos, con su sistema privatizado disfuncional y altamente ineficiente de cuidado a la salud.

Noam Chomsky speaks at UTSC on Academic Freedom and the Corporatization of Universities

Noam Chomsky speaks at UTSC on Academic Freedom and the Corporatization of Universities

Noam Chomsky is one of America's leading scholars and intellectuals. A prolific author, lecturer, and activist, Chomsky is currently an Institute Professor in the Department of Linguistics and Philosophy at the Massachusetts Institute of Technology.

youtube, 09/05/11

Noam Chomsky: Las 10 estrategias de manipulación mediática

Noam Chomsky: Las 10 estrategias de manipulación mediática

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay revolución!

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

Argenpress, 13/11/10

Noam Chomsky: Furia en el cinturón industrial

Noam Chomsky: Furia en el cinturón industrial

El 18 de febrero, Joe Stack, un ingeniero informático de 53 años de edad, se suicidó estrellando su pequeño avión contra un edificio en Austin, Texas. En su acción destruyó una oficina del Servicio de Recaudación Fiscal (IRS, por sus siglas en inglés), mató a una persona y lesionó a varias más.

Sack dejó un manifiesto contra el Gobierno en el que explicaba su decisión. La historia empieza cuando él era un adolescente que vivía en la penuria en Harrisburg, Pensilvania, cerca del corazón de lo que alguna vez fue un gran centro industrial.

Su vecina, una octogenaria que sobrevivía con alimento para gatos, era la “viuda de un obrero metalúrgico retirado. Su esposo había trabajado toda su vida en las fundidoras del centro de Pensilvania, confiado en las promesas de las grandes empresas y del sindicato de que, por sus 30 años de servicio, tendría una pensión y atención médica durante su retiro”.

“En vez de ello, fue uno de los miles que no recibieron nada porque la incompetente administración de las fundidoras y el sindicato corrupto (por no mencionar al Gobierno) irrumpieron en sus fondos de pensiones y robaron su retiro. Todo lo que ella tenía para vivir era la Seguridad Social”.

Podía haber añadido que los muy ricos y sus aliados políticos siguen tratando de eliminar la Seguridad Social.

Stack decidió que no podía confiar en las grandes empresas y que emprendería su propio camino, todo para descubrir que tampoco podía confiar en un Gobierno al que no le interesaba la gente como él, sino sólo los ricos y privilegiados; ni en un sistema legal en el cual “hay dos interpretaciones de cada ley, una para los muy ricos y otra para todos nosotros”.

El Gobierno nos deja con “la broma que llamamos sistema de salud estadounidense, incluidas las compañías farmacéuticas y de seguros (que) están asesinando a decenas de miles de personas al año”, pues asignan la atención con base sobre todo en la riqueza, no en la necesidad.

Noam Chomsky: Las empresas toman la democracia de EEUU

Noam Chomsky: Las empresas toman la democracia de EEUU

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

El neoliberalismo, raíz común de las crisis actuales: Chomsky

Noam ChomskyEl neoliberalismo, raíz común de las crisis actuales: Chomsky
Insta a desmantelar el edificio de ilusiones que se vende como democracia de libre mercado
Deplora que casi todos se refieran a los problemas financieros y pocos a la hambruna mundial
¿Por qué no ocupar una planta para producir transporte masivo?, cuestiona en referencia a GM

Cuando se habla de la crisis, casi todos se refieren a la financiera, ya que afecta directamente a los ricos, pero la crisis de los mil millones de seres humanos que enfrentan hambruna –entre ellos unos 40 millones en Estados Unidos– no es la de mayor prioridad, porque todos los aquejados son pobres, afirmó Noam Chomsky.

Con voz tranquila, Chomsky cuidadosamente devastó los mitos del llamado libre mercado, y documentó de manera sintética las múltiples crisis –la financiera y económica, la del militarismo, la del medio ambiente y la alimentaria, entre otras– y sus hilos en común, construyendo una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia, pero que al fin tiene el objetivo de socializar costos y privatizar ganancias y defender el privilegio de la cada vez más reducida minoría rica, con consecuencias cada vez más siniestras para las mayorías y el propio planeta.

Es necesario desmantelar el edificio de ilusiones que se vende como democracia de libre mercado para que el ser humano sobreviva, y para hacerlo se requiere un enfrentamiento con el modelo que busca proteger los intereses de la minoría de la opulencia contra las mayorías, aseveró.

Entrevista a Noam Chomsky: ''El lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras''

Entrevista a Noam Chomsky: ''El lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras''

El escritor Noam Chomsky de los EEUU habla de los mecanismos detrás de la comunicación moderna, un instrumento esencial de gobierno en los países democráticos, tan importantes para nuestros gobiernos como la propaganda es a una dictadura.

- Empecemos por el asunto de los medios de comunicación. En Francia, en mayo del 2005, con ocasión del referéndum sobre el tratado de la Constitución Europea, la mayor parte de órganos de prensa eran partidarios del ''sí'', y sin embargo 55% de los franceses votaron por el ''no''. Luego, la potencia de manipulación de los medios no parece absoluta. ¿Ese voto de los ciudadanos representaría también un ''no'' a los medios?

- El trabajo sobre la manipulación mediática o la manufactura del consentimiento hecho por Edgard Herman y yo no aborda la cuestión de los efectos de los medios en el público. Es un asunto complicado, pero las pocas investigaciones que profundizan en el tema sugieren que, en realidad, la influencia de los medios es más importante en la fracción de la población más educada. La masa de la opinión pública parece menos tributaria del discurso de los medios.

Noam Chomsky: El control de los medios de comunicación

Noam ChomskyNoam Chomsky: El control de los medios de comunicación

El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en los que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. Permítaseme empezar contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y, por otro, los medios de información son libres e imparciales.

Noam Chomsky: Latinoamérica declara su independencia

Noam Chomsky: Latinoamérica declara su independencia
El cono sur se alza para derrocar el legado de dominación externa

El intelectual norteamericano, cuyo libro “Hegemonía y supervivencia”, fue usado por Hugo Chávez para atacar a George Bush en las Naciones Unidas, llegará a Chile en las próximas semanas. Aquí teoriza sobre el fin de los mecanismos de control imperial en países decididos a reconstruir su sueño original de libertad política.

Cinco siglos después de las conquistas europeas, Latinoamérica reafirma su independencia. Especialmente en el cono sur, desde Venezuela a Argentina, la región se alza para derrocar el legado de dominación externa de los últimos siglos y las formas sociales crueles y destructivas que ella ayudó a establecer. Los mecanismos de control imperial (la violencia y la guerra económica, que en Latinoamérica dificílmente serían recuerdos perdidos) están perdiendo efectividad, señal del giro hacia la independencia. Washington está ahora obligado a tolerar gobiernos que en el pasado habrían provocado intervención o represalias. A través de la región, un vibrante conjunto de movimientos populares brinda las bases de una democracia con sentido. Como si volvieran a descubrir su herencia precolombina, las poblaciones indígenas son mucho más activas e influyentes, especialmente en Bolivia y Ecuador.

Distribuir contido