Estándares

La UE amenaza a Microsoft con una multa diaria de dos millones de euros

La UE amenaza a Microsoft con una multa diaria de dos millones de euros
La Comisión dice que el gigante informático sólo ha facilitado la competencia en el mercado de servidores de forma parcial, y le da cinco semanas para cumplir con las sanciones de 2004 antes de imponer una nueva multa

La Comisión Europea ha dado a Microsoft un ultimátum. O proporciona toda la información que se le exigió en las sanciones impuestas en 2004, o será multada con hasta dos millones de euros diarios. El problema es que sólo ha facilitado la competencia en este sector de forma "incompleta y/o inadecuada", al no entregar la documentación que Bruselas le instó a proporcionar para poner fin a su posición dominante en el sector.

Unha xuntanza extraordinaria do Grupo TIC da CRUE estuda accións específicas para impulsar a estandarización dos procesos...

Unha xuntanza extraordinaria do Grupo TIC da CRUE estuda accións específicas para impulsar a estandarización dos procesos de intercambio de información entre universidades

O Grupo de Traballo sobre Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE), presidido e impulsado polo reitor da USC Senén Barro, vén de celebrar unha xuntanza extraordinaria en Madrid para abordar a utilización de estándares nas relacións entre universidades e/ou institucións. (Sigue)

USC Xornal electrónico, 16/03/05

Sun pushes OpenOffice standard

Sun pushes OpenOffice standard - Sun Microsystems is backing European Union efforts to standardize office document formats, including a proposal that would enable people to switch easily between Microsoft-based documents and those created with open-source software. [UNDP-APDIP International Open Source Network]

OpenOffice XML Format Will Probably Become an ISO Standard

OpenOffice XML Format Will Probably Become an ISO Standard - Tim Bray of Sun Micro Systems in his blog writes that in mid-July, the European Commission has written a formal letter to the participants in a meeting where Sun and Microsoft proposed their XML document formats, informing them of the outcome and highlighting a couple of key points. In the letter the EC writes that it is considering taking the OpenOffice XML format to ISO as a consideration as an international standard. [UNDP-APDIP International Open Source Network]

Free Standards Group Announces General Availability Of Linux Standard Base 2.0

Free Standards Group Announces General Availability Of Linux Standard Base 2.0 - San Francisco, Calif. - September 14, 2004 -- The Free Standards Group, a nonprofit organization dedicated to developing and promoting open source software standards, today announced the availability of the Linux Standard Base (LSB) 2.0, an essential component for the long-term market success of Linux. Important new features delivered in this release include the long-awaited inclusion of a new application binary interface (ABI) for C++ and support for 32- and 64-bit hardware architectures. The Free Standards Group also announced today that the standard has earned support from the majority of Linux distribution vendors throughout the world, marking a significant stage in the deployment of a true global standard for Linux. [UNDP-APDIP International Open Source Network]

First Stage QoS Standard to Come Next Week

First Stage QoS Standard to Come Next Week - The Wi-Fi Alliance is expected next week to introduce a new standard: Wi-Fi Multimedia, or WMM, will be an interim standard that will be released in advance of 802.11e. WMM is expected to help with quality of service for voice over Wi-Fi or other multimedia applications. There has been a lot of buzz about voice over Wi-Fi but one of the big stumbling blocks is delivering QoS. Vendors are all doing it differently at this time as they wait for 802.11e. The interim standard may allow them to converge on a similar way of handling QoS, which might make customers happy to have interoperable equipment.... [Wi-Fi Networking News]

USC: O Consello de Goberno tratará o Plan Estratéxico das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

USC: O Consello de Goberno tratará o Plan Estratéxico das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

O Consello de Goberno da USC tratará na xuntanza prevista para mañá martes, día 22, o Plan Estratéxico das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións, nunha reunión que dará comezo a partir das 9:30 horas no Salón Reitoral do Colexio de San Xerome.

A orde do día prevista para esta reunión complétase co debate da Normativa sobre estudos de Cuarto Ciclo, a regulación do título propio de especialización en Avogacía, Procuradoría e Práctica Xurídica, as modificacións das Normas de Xestión Académica, a creación do Centro de Estudos Turísticos e aprobación, se procede do seu Regulamento de réxime interno e a proposta de asignación de complementos retributivos por méritos docentes e de investigación.

Outros puntos a tratar serán a denominación do edificio da USC situado na rúa Casas Reais, prazas de profesorado, profesores eméritos, axudas para estadías de profesores visitantes, comisións de servizo, recursos e convenios, entre outros.

USC Xornal electrónico, 21/06/04

El próximo estándar de seguridad Wi-Fi requerirá nuevo hardware

El próximo estándar de seguridad Wi-Fi requerirá nuevo hardware
El estándar de seguridad 802.11i utilizará por primera vez tecnología de encriptación de 128-bit.

El próximo mes de junio la IEEE ratificará el estánda de seguridad para redes inalámbricas Wi-Fi 802.11i, que utilizará por primer vez la tecnología AES (Advanced Encryption Standard). Aunque actualmente AES está aprobado para usos gubernamentales, esta tecnología ofrecerá a las corporaciones la clase de encriptación que han estado pidiendo. No obstante, Frank Hanzlik, director de la Wi-Fi Alliance, la utilización de AES también requerirá nuevas tarjetas de acceso y, en muchos casos, nuevos puntos de acceso.

Y es que la mayoría de los procesadores que incluyen las actuales tarjetas Wi-Fi, y muchos puntos de acceso, no tienen la suficiente potencia como para encriptar y desencriptar cifras de 128-bit.

Los diferentes fabricantes de dispositivos de conexión de redes ya están ofreciendo opciones a los clientes que quieran trabajar con el nuevo estándar inalámbrico.

Vnunet.es, 10/05/04

eLearning: Strategy, Development and Standards. Open Knowledge Initiative Workshop

eLearning: Strategy, Development and Standards. Open Knowledge Initiative Workshop

There is still space available for this workshop focused on the Open Knowledge Initiative and related projects taking place at Cambridge University, UK on 22 April 2004.

With interest and investment in large scale e-learning and knowledge management escalating around the world, this is an opportunity for an audience in the UK to hear about the Open Knowledge Initiative (OKI http://web.mit.edu/oki ). OKI is a collaboration by a group of leading universities, led by the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and other organisations, to support innovative learning technology in higher education. In particular, the aim of OKI is to address the interoperability of e-learning systems allowing educational content and resources to be carried and shared across systems and institutions. 

OKI has developed an open and extensive architecture that specifies how the components of an educational software environment communicate with each other and with other enterprise systems. OKI provides a modular development platform for building both traditional and new applications, while leveraging existing and future infrastructure technologies. It is already being used by educational projects at MIT, the University of Michigan, and Stanford University amongst others. Now that OKIs developer community is beginning to grow internationally, the Cambridge-MIT Institute is offering this workshop so that educational institutions and e-learning initiatives in the UK can find out more.

The workshop will offer two strands. One, aimed at software developers and other information technologists, will be a practical overview of OKI architectures and products, and its implications for developing educational applications.

The second strand is aimed at educational and industry leaders and decision-makers, and will address the overall educational standards and specifications landscape, and how this is influencing and supporting e-learning infrastructure activities in the UK.  Members of the IMS Global Learning Consortium, and representatives from CETIS (the Centre for Educational Technology Interoperability Standards), in the UK will be helping lead and facilitate this strand of the workshop.

If you would like to participate, or require further information, please contact our colleague Clare Dennis at 01223 765891 or email her at c.dennis@cmi.cam.ac.uk .

O Grupo de Traballo TIC da CRUE analiza as últimas novidades dos plans estratéxicos neste eido

O Grupo de Traballo TIC da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas analiza as últimas novidades dos plans estratéxicos neste eido

O Grupo de Traballo TIC da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas vén de celebrar na Universidade Carlos III a súa segunda xuntanza co obxecto de abordar proxectos comúns no ámbito da aplicación das TIC no mundo universitario. Baixo a presidencia do director do grupo, o reitor da Universidade de Santiago, Senén Barro, na xuntanza participaron 70 representantes de 50 universidades, con representación das 17 comunidades autónomas.

USC Xornal electrónico, 17/03/04

WiFi: futuro inmediato

WiFi: futuro inmediato

Aínda son poucas as persoas que, habendo baixado da Rede unha película (probablemente coqueteando cos límites do ético e o legal) poidan pasala sen fíos ao seu televisor para disfrutala (sempre que a súa concencia lle lo permita) co resto da familia. 

Unha nova xeración de equipos, xa en fabricación, que incorporan circuitos impresos, permitirá dispoñer de tecnoloxía WiFi e, con eles, o que se ven denominando pervasive computing: a capacidade de dispoñer de capacidade de cálculo e transmisión de datos en calquera equipo fixo ou móbil.

Business Week fala xa das novas redes WiFi, que combinarán esta tecnoloxía coa celular, e que os operadores de todo o mundo están despregando. As redes permitirán o acceso sen fíos desde calquera equipo á Rede, así como a comunicación entre eles. O novo mundo de conexión sen fíos xerará novos modelos de negocio "á carta".

Segundo Business Week, IBM está á cabeza desta tecnoloxía, cun software que permite cambiar de contornos WiFi, satélite e sistemas celulares avanzados como os despregados en EEUU por Verizon e Cingular. O software de Cingular cambia automáticamente o acceso Web dunha rede á outra, e no futuro, segundo o artigo, poderá seleccionar a rede máis adecuada ao mellor custo dependendo da aplicación que estea utilizando o usuario (por exemplo, vídeo). Outro software permitirá consolidar os cargos das distintas redes e cobralos a través dunha sóa factura. Tamén, no futuro será posible facer chamadas WiFi, vía Internet, con teléfonos móbiles IP especialmente adaptados para traballos específicos, como médicos, hospitais, etc.

802.11n é o estándar que, unha vez aprobado pola IEEE, permitirá utilizar velocidades de ata 200 MB. Este tipo de velocidades farán posible transferencias de gran tamaño, como a película descargada desde o PC ao televisor.

O problema máis grave para o avance destas tecnoloxías é a falla de estándares unificados entre os distintos fabricantes de equipos.

SCORM 2004 reemplaza las versiones anteriores del estándar

SCORM 2004 reemplaza las versiones anteriores del estándar - ADL ha presentado la nueva versión SCORM 2004, que sustituye a la anterior 1.2. La novedad más importante consiste en que incorpora la especificación IMS Simple Sequencing, que permite controlar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. CETIS lo explica así: «Permite entre otras cosas especificar una puntuación mínima en un test para que el estudiante pueda pasar al nivel siguiente, o especificar que el material introductorio se debe leer obligatoriamente antes de que el estudiante tenga la libertad de elegir entre otras secciones del contenido.»

Además se han mejorado aspectos técnicos relacionados con el IMS Content Packaging, la definición de metadatos, el API de ECMAScript y otros. SCORM es una colección de especificaciones que pretende garantizar «la interoperabilidad, accesibilidad y reusabilidad de los contenidos de aprendizaje basados en web».

CETIS: «SCORM and the art of specification maintenance».
Nota de prensa de ADL: «ADL's SCORM Reaches New Milestone».
(Octeto)

El proyecto Ópera desarrollará un estándar para el Internet eléctrico

El proyecto Ópera desarrollará un estándar para el Internet eléctrico

La semana pasada se reunieron en Madrid representantes de 35 empresas europeas para dar forma al proyecto Ópera (Open PLC European Research Alliance), un grupo de trabajo cuyo principal objetivo es desarrollar un estándar para los equipos necesarios para acceder a Internet desde el enchufe eléctrico

El País/Tecnología - 12-02-2004

LOM/CanCore Open-Source Software Components released

LOM/CanCore Open-Source Software Components released - Rather than building a complete metadata application that only meets one set of current needs, the CanCore people built a set of components that can be re-used in many digital library applications that suit your requirements. It's an approach to open source educational software development that we're going to hear much more about. (CETIS)
Distribuir contido